prosta polszczyzna

Plain, czyli jak?

„Plain language” to standard językowy zalecany wszystkim autorom i instytucjom piszącym teksty adresowane do masowego odbiorcy (każdy obywatel).  Wrocławska prosta polszczyzna to polski odpowiednik tego standardu. Idea, by opracować efektywny styl pisania, zrodziła się na Uniwersytecie Wrocławskim w 2010 roku. Wtedy to przeprowadziliśmy pierwszą ekspertyzę komunikatywności tekstów o funduszach europejskich. Prosta polszczyzna to język do szybkiej lektury, ale przede wszystkim – język klarownych myśli, szczerych intencji i prostej formy.

Model z Wrocławia

Przez kilka lat tworzyliśmy założenia prostej polszczyzny. Testowaliśmy też ilościowo-jakościowe narzędzia, które pozwalają dokładnie ocenić komunikatywność tekstu.

Model z Wrocławia to zestaw sprawdzonych empirycznie strategii i techniki efektywnej komunikacji. Nasze zasady obejmują wiele wymiarów tekstu – wspierają percepcję, budują dobre relacje, ułatwiają zapamiętanie treści, porządkują strukturę informacji i zamieniają tekst w obiekt wizualny.

Skrzynka z narzędziami

Każdy, kto chce pisać efektywnie, potrzebuje wyjątkowej świadomości językowej i precyzyjnej kontroli wielu powierzchownych i głębokich parametrów tekstu. Dziś jest to możliwe dzięki narzędziom językowym – dostępnym także przez internet. Dzięki współpracy z grupą badawczą Logios mamy dostęp do wielu takich narzędzi – w tym do aplikacji oceniających tekst automatycznie.