Test poprawności językowej dla firm i urzędów

 

Zostań gwiazdą poprawności językowej!

KONTEKST

Wiele firm i urzędów wprowdza standard prostego języka za pomocą wewnętrznych trenerów.

Najczęściej są to branżowi profesjonaliści, którzy dodatkowo zaczynają uczyć upraszczania tekstów.

Podstawową kompetencją takich trenerów jest wysoka świadomość normatywna. Osoby te potrafią rozpoznawać błędy językowe i dobrze orientują się w aktualnych normach.

NARZĘDZIE

I właśnie dla firm i urzędów, które przygotowują trenerów prostego języka, opracowujemy ankietę poprawnościową.

Narzędzie będzie bezpłatne i dostępne na naszej stronie. Na jego podstawie organizacje będą mogły oceniać kompetencje błędologiczne kandydatów na trenerów. 

Ankietę projektuje Daria Andrzejewska w ramach pracy magisterskiej pod kierunkiem dra hab. Tomasza Piekota.

UDZIAŁ

Zapraszamy Cię do testowania pierwszej wersji naszej ankiety.

Po ukończeniu wyzwania poznasz swoje wyniki.