certyfikat

Certyfikat prostej polszczyzny zdobywa tekst, który przejdzie rygorystyczną ocenę ilościowo-jakościową.

Certyfikat oznacza, że taki tekst spełnia warunki międzynarodowego standardu prostego języka.

Do certyfikacji możesz też zgłosić grupę tekstów.

nagrodzone firmy

Niełatwo jest zdobyć certyfikat prostej polszczyzny. 

Do tej pory sztuka ta udała się następującym organizacjom:

jak zdobyć certyfikat

Każda instytucja (firma lub urząd) może zgłosić się do Pracowni Prostej Polszczyzny UWr z prośbą o ocenę dowolnego tekstu lub zbioru tekstów. Może to być pismo, umowa, regulamin, strona internetowa, broszura, ale także portal internetowy czy nawet aplikacja mobilna. Diagnoza jest płatna, a jej koszt zależy od wielkości materiału językowego. Na podstawie wyników analizy decydujemy, czy certyfikat przyznać, czy zwrócić tekst do poprawy, czy też wydać opinię negatywną,

Informacje o tekstach, które zdobędą certyfikat, podajemy na naszej stronie internetowej. Instytucja zaś, która jest właścicielem tekstu, może go oznaczyć specjalnym znakiem jakości języka – symbolem prostej polszczyzny.

regulamin

 1. Certyfikując tekst, oceniamy, czy jest on zgodny z zasadami prostej polszczyzny opracowanymi w naszej Pracowni.
 2. Właściciel tekstu może zgłosić do oceny każdy typ wypowiedzi użytkowej (pismo, stronę internetową, umowę, regulamin, aplikację mobilną itp.).
 3. Właściciel tekstu zgłasza go nam do oceny mejlem na adres: wspolpraca.PPP@uwr.edu.pl. Potwierdzamy, że przyjmujemy zgłoszenie – również mejlem – w ciągu 3 dni roboczych.
 4. Właściciel tekstu przesyła go do oceny w formie edytowalnej (np. .docx, .odt).
 5. Możemy odmówić oceny zgłoszonego tekstu. Podamy wtedy uzasadnienie.
 6. Certyfikacja jest usługą płatną – obejmuje ocenę i analizę zgłoszonego tekstu. Koszt certyfikacji ustalamy indywidualnie. Zazwyczaj zależy on od typu tekstu i jego objętości. Zapłata za usługę nie gwarantuje, że tekst otrzyma certyfikat.
 7. Nasza ocena obejmuje kilka aspektów tekstu: wygląd i kompozycję, dobór słownictwa, budowę zdań i relacje nadawczo-odbiorcze.
 8. Do współpracy przy ocenie tekstu możemy zaprosić ekspertów zewnętrznych (spoza Uniwersytetu Wrocławskiego).
 9. Każdy zgłoszony tekst analizujemy metodami ilościowymi i jakościowymi. Do analizy wybieramy całe teksty (jeśli są krótkie) lub reprezentatywne fragmenty (jeśli teksty są długie).
 10. Wynikiem analizy certyfikacyjnej jest raport, który otrzymuje właściciel tekstu. Raport zawiera wnioski z badań, rekomendacje oraz decyzję o wyniku certyfikacji (pozytywną lub negatywną). Raport nie zawiera poprawionej wersji tekstu.
 11. W przypadku decyzji negatywnej właściciel tekstu może go poprawić i przesłać do ponownej oceny. Powinien to zrobić w ciągu 30 dni od chwili otrzymania wyników. Pierwsza ocena poprawionego tekstu jest bezpłatna.
 12. O przyznaniu certyfikatu decyduje zakres, w jakim właściciel tekstu uwzględnił nasze poprawki.
 13. Certyfikat dotyczy zgłoszonej do certyfikacji wersji tekstu (umowy, regulaminu itp.). Certyfikat nie obejmuje wersji późniejszych – zmodyfikowanych.
 14. Właściciel tekstu może starać się o odnowienie certyfikatu, jeśli zmiany nie przekraczają 30% objętości tekstu (liczonej w wyrazach od spacji do spacji). Ubiegając się o odnowienie certyfikatu, właściciel tekstu przesyła nam aktualną jego wersję z zaznaczonymi zmianami.
 15. Odnowienie certyfikatu odbywa się na tych samych zasadach, co jego przyznanie. Zazwyczaj jednak koszt odnowienia jest niższy niż koszt przyznania certyfikatu.
 16. Właściciel tekstu, który uzyskał nasz certyfikat, może go oznaczyć znakiem prostej polszczyzny. O uzyskaniu certyfikatu może też informować w mediach.
 17. Mamy prawo upubliczniać skróconą informację o wynikach analizy tekstu, który uzyskał certyfikat (np. na naszej stronie internetowej lub w informacjach dla mediów).

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.